اطلاعیه ها
دوره توانمندسازی زبان انگلیسی (ویژه دانشجویان دکتری، دانشگاه صنعتی اصفهان) گروه دوم
مرکز آموزش‌های الکترونیکی و آزاد
دوره توانمندسازی زبان انگلیسی (ویژه دانشجویان دکتری، دانشگاه صنعتی اصفهان) گروه اول
مرکز آموزش‌های الکترونیکی و آزاد
دوره آموزشی رباتیک ویژه کودکان (دوره دوم)
مرکز آموزش‌های الکترونیکی و آزاد
تاریخ انتشار: 1402/06/01
برنامه زمانی اعلام نتایج نهایی و کارنامه عملکرد داوطلبان آزمون استخدام سال 1401 شرکت فولاد مبارکه
شرکت فولاد مبارکه اصفهان
اطلاعیه های مرکز آزمون‌های بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان
ووچر (GRE iBT) تاریخ انقضا 24April 2024
مرکز آزمون‌های بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان
تاریخ انتشار: 1402/05/25
اطلاعیه های دانشگاه صنعتی اصفهان
طرح غنی سازی تابستان 1402 (مقطع متوسطه دوم)
دانشگاه صنعتی اصفهان
طرح غنی سازی تابستان 1402 (مقطع متوسطه اول)
دانشگاه صنعتی اصفهان

تحت نظارت وف ایرانی