اطلاعیه های دانشگاه صنعتی اصفهان
اطلاعیه های مرکز آزمون‌های بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان
ووچر (TOEFL iBT) تاریخ انقضا 02Feb 2025
مرکز آزمون‌های بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان
تاریخ انتشار: 1403/03/26
ووچر (GRE iBT) تاریخ انقضا 05Feb 2025
مرکز آزمون‌های بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان
تاریخ انتشار: 1403/03/26
اطلاعیه های مرکز آموزش‌های الکترونیکی و آزاد
دوره جامع آموزشی MSRT
مرکز آموزش‌های الکترونیکی و آزاد
تاریخ انتشار: 1403/04/16
دوره حضوری آموزش زبان انگلیسی (سطح Beginner)
مرکز آموزش‌های الکترونیکی و آزاد
تاریخ انتشار: 1403/03/21
دوره حضوری آموزش زبان آلمانی (سطح A2)
مرکز آموزش‌های الکترونیکی و آزاد
تاریخ انتشار: 1403/03/21
کمپین تابستانه "مهندس کوچولو" ویژه کودکان و نوجوانان
مرکز آموزش‌های الکترونیکی و آزاد
دوره حضوری Free discussion
مرکز آموزش‌های الکترونیکی و آزاد
تاریخ انتشار: 1403/03/30

تحت نظارت وف ایرانی