اطلاعیه ها
دوره آموزشی تخصصی Price Action & Gann
مرکز آموزش‌های الکترونیکی و آزاد
تاریخ انتشار: 1400/10/30
ظرفیت باقیمانده: 15
دوره تخصصی طراحی وشبیه سازی به روش اجزا محدود با نرم افزار ANSYS
مرکز آموزش‌های الکترونیکی و آزاد
تاریخ انتشار: 1400/10/25
ظرفیت باقیمانده: 15
آشنایی با ضوابط کنترل ارتعاش در سازه های فولادی(سقف مرکب-پل عابر پیاده-دستگاه پله)
مرکز آموزش‌های الکترونیکی و آزاد
ظرفیت باقیمانده: 3
اطلاعیه های سازمان نظام مهندسی ساختمان
دوره آموزشی HSE72
سازمان نظام مهندسی ساختمان
ظرفیت باقیمانده: 8
دوره آموزشی ارتقا پایه 3 به 2 برق (سیستم‌های جریان ضعیف) گروه دوم
سازمان نظام مهندسی ساختمان
ظرفیت باقیمانده: 11
دوره آموزشی ارتقا پایه 3 به 2 برق (سیستم‌های جریان ضعیف) گروه اول
سازمان نظام مهندسی ساختمان
ظرفیت باقیمانده: 0
اطلاعیه های مرکز آزمون‌های بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان
برگزاری آزمون PTE-Mock
مرکز آزمون‌های بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان

تحت نظارت وف ایرانی