برگزاری آزمون Mock PTE

برگزاری آزمون Mock PTE


برگزاری آزمون آزمایشی Mock PTE

قطعا حضور در سالن برگزاری آزمون های بین الملی دانشگاه صنعتی اصفهان با بهره گیری از با کیفیت ترین هدست ها و سیستم های صوتی،  تاثیر بسزایی در آشنایی داوطلبین با شرایط واقعی خود در روز آزمون اصلی خواهد داشت.  از این رو مرکز آزمونهای بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان امکان حضور داوطلبین آزمون  آزمایشی  PTE (ماک) در محل برگزاری آزمونهای بین المللی فراهم کرده است.

برای ثبت نام حضور در محل مرکز به منظور برگزاری آزمون، می بایست روز و تاریخ مورد نظرتان را در سایت coursereg.iut.ac.irانتخاب و مبلغ سه میلیون ریال پرداخت نمایید. آزمون هر هفته روزهای زوج (شنبه- دوشنبه- چهارشنبه) با هماهنگی قبلی با کارشناس مرکز خانم قدیری (33915324) در نوبت صبح رأس ساعت 9 آغاز و در ساعت 13 پایان می یابد. (توجه فرمایید این هزینه تنها بابت حضور در مرکز و شرکت در آزمون با سیستمهای دانشگاه است و مسولیت ث تهیه ووچر آزمون ماک بر عهده داوطلب است)