برنامه زمانی اعلام نتایج نهایی و کارنامه عملکرد داوطلبان آزمون استخدام سال 1401 شرکت فولاد مبارکه

برنامه زمانی اعلام نتایج نهایی و کارنامه عملکرد داوطلبان آزمون استخدام سال 1401 شرکت فولاد مبارکه


بدینوسیله به اطلاع داوطلبان گرامی آزمون استخدامی شرکت فولاد مبارکه اصفهان برای مشاغل اپراتوری و کارشناسی سال 1401 می‌رساند: با یاری خداوند متعال، نتایج نهایی و کارنامه عملکرد داوطلبان آزمون استخدام سال 1401 شرکت فولاد مبارکه از تاریخ 25 تیر ماه 1402 اعلام و از طریق پیوند coursereg.iut.ac.ir قابل مشاهده خواهد بود. در این مرحله، داوطلبانی که در معاینات طب صنعتی حائز شرایط انجام وظایف شغلی شناخته شده اند به ترتیب بالاترین رتبه نهایی فرد در سهمیه آزمون، "مجاز به ادامه فرایند" شده اند. 

گفتنی است کارنامه آن دسته از داوطلبانی که در مرحله اولیه اعلام نتایج (آزمون کتبی) مجاز به ادامه فرایند نشدند نیز، متعاقبا در سامانه بارگذاری خواهد شد.

شایان ذکر است به توجه به اینکه آزمون برگزار شده جهت تامین نیروی انسانی موردنیاز سال های آتی فولاد مبارکه می‌باشد، لذا از نفرات مجاز فوق الذکر، به تدریج و بر اساس نیاز شرکت جهت تکمیل فرایند جذب، دعوت به عمل خواهد آمد.

داوطلبان گرامی می‌توانند جهت طرح هرگونه سوال احتمالی، از طریق ایمیل ستاد آزمون دانشگاه صنعتی اصفهان به نشانی azmoon@of.iut.ac.ir تماس حاصل نمایند. 

 

ستاد آزمون دانشگاه صنعتی اصفهانتحت نظارت وف ایرانی

تحت نظارت وف ایرانی