دوره سوم توانمندسازی زبان انگلیسی (ویژه دانشجویان دکتری، دانشگاه صنعتی اصفهان) گروه اول

دوره سوم توانمندسازی زبان انگلیسی (ویژه دانشجویان دکتری، دانشگاه صنعتی اصفهان) گروه اول


مرکز آموزش‌های الکترونیکی و آزاد دانشگاه با همکاری مرکز زبان، سومین دوره توانمندسازی زبان انگلیسی دانشجویان مقطع دکتری در 16 جلسه 3 ساعته به شرح زیر برگزار می‌کند:

گروه اول:  چهارشنبه‌ها از ساعت 8 الی 11

 

بازه مجاز جهت ثبت نام دانشجویان از چهارشنبه 03 / 11 / 1402 لغایت شنبه 24/ 11 / 1402 (از طریق سامانه Coursereg.iut.ac.ir) بوده و کلاس‌ها از تاریخ 25 /11 /1402شروع می‌شود. 

 


تحت نظارت وف ایرانی

تحت نظارت وف ایرانی